Artikel

Update Wijken Aardgasvrij Maken Amsterdam

Gemeenteraad 6 oktober 2022

Over Wijken Aardgasvrij Maken Amsterdam. De WAM! werkwijze zorgt voor de benodigde afstemming van de vele interne (besluitvormings) processen bij partijen, zowel binnengemeentelijk als met en bij externe betrokken partijen. De WAM! is techniek neutraal – het proces sorteert niet a priori voor op een bepaalde techniek. Goed om te benadrukken is dat het in de regel niet de gemeente is die investeert in aardgasvrij worden van gebouwen. De gemeente is vooral als procesregisseur betrokken en subsidieert stichting !Woon om bewoners te ondersteunen. De gebouweigenaar kiest uiteindelijk met welke techniek hij het bezit aardgasvrij wil maken. De gebouweigenaar doet vervolgens de vereiste investeringen in het gebouw. Als er gekozen wordt voor een warmtenet, doet de warmteleverancier de investeringen voor de uitbreiding van zijn netwerk. Middels de Aardgasvrij subsidieregeling kan de gemeente gebouweigenaren subsidiëren.

Behandeld in Gemeenteraad 6 oktober 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Ko Spruijt, k.spruijt@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten