Artikel

Brede Monitor Armoederegelingen t/m dec.2021

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 28 september 2022

De monitor gaat over alle minimavoorzieningen en kwijtscheldingen die bestemd zijn voor Amsterdammers met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon (WML) en weinig eigen vermogen. De minimavoorzieningen zijn een deel van het geheel aan gemeentelijke armoederegelingen. Voor de overige regelingen gelden andere inkomensnormen of draagkrachtberekeningen en/of moet sprake zijn van een noodsituatie. Sommige worden uitgekeerd in natura, andere in geld. Het merendeel van de regelingen wordt uitgevoerd door de afdeling Armoedebestrijding van WPI, de rest door andere gemeente onderdelen of externe organisaties. Allemaal hebben ze gemeen dat ze inkomens-ondersteuning bieden aan Amsterdammers.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 28 september 2022

Behandelend ambtenaar: Werk, Participatie en Inkomen, Fleur Sikkema, f.sikkema@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten