Artikel

De groene architectuurgids van Amsterdam 2000-2025

De groene architectuurgids van Amsterdam bevat de groenste gebouwen van het jaar 2000 tot 2025, gerangschikt op meetbare begrippen, zoals energieprestatie (EPC/BENG) en circulariteit (MAT1 en MPG), en op een kwalitatieve indicatie van natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit.

De gids laat zien hoe de stad letterlijk en figuurlijk vergroent. De cijfermatige benadering maakt de projecten vergelijkbaar. De selectie biedt ruimschoots aanleiding tot discussie. Wat is groen? Hoe kunnen we dat het beste meten? Wat is het effect van groene criteria in tenderbeleid? En zijn de groenste gebouwen ook de beste?

Deze publicatie kan worden gezien als een nulmeting. Het belangrijkste doel is een breed publiek bij het gesprek over de toekomst van de leefomgeving te betrekken. Daarom vroegen we Rubén Dario Kleimeer om alle gebouwen opnieuw te fotograferen. Adam Oostenbrink ontwierp de iconen bij alle technische gegevens. Zo kan de lezer van de gids snel zien waarom een gebouw is opgenomen en hoe zich dat verhoudt tot andere projecten.

Dit is een uitgave van Arcam.

Auteurs: Marleen van Driel, Indira van ’t Klooster, Sabine Lebesque, Mantijn van Leeuwen, Bob Mantel, Bjarne Mastenbroek, Thomas Rau, Wouter Valkenier, Do Janne
Vermeulen en Karin Westerink.

Ontwerp: Designarbeid (Ruben Abels)

Redactie: Storm Tekst en Media (Cindy Curré)

Fotografie: Ruben Dario Kleimeer

Iconen: MISTER Adam (Adam Oostenbrink)

 

De volledige publicatie is te koop via www.arcam.nl.

Afbeelding credits

Header afbeelding: De groene architectuurgids van Amsterdam 2000-2025 cover

Media

Documenten