Collectie (8)

Arcam - Architectuurcentrum Amsterdam

Zes ruimtelijke opgaven die wijsheid en aandacht behoeven, in zes publicaties van Arcam.


In de regio Amsterdam zijn de komende jaren oplossingen nodig voor vraagstukken rondom woningbouw, data-eigenaarschap, natuurinclusiviteit, verbindingen en ruimtelijke kwaliteit.

In deze zes publicaties delen ruim 250 (Amsterdamse) ontwerpers, beleidsmakers, opdrachtgevers, onderzoekers en bewoners hun visie op de ruimtelijke opgaven waar de stad Amsterdam voor staat.
Deze collectie is een verzameling uitgaven van Arcam - hét centrum voor architectuur in Amsterdam.
Arcam organiseert programma’s rondom architectuur en stadsontwikkeling. De tentoonstellingen, debatten en onderzoeksprojecten zijn toegankelijk, maar kritisch; bewust van de historie, maar altijd met de blik op de toekomst gericht.

De reeks van zes publicaties is op 28 september 2022 aangeboden aan het voltallige college van B&W en de gemeenteraad van Amsterdam.

Meer informatie

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: 15 jaar Amsterdamse Architectuurprijs - Arcam

Sorteren op: