Artikel

Uitstootvrije mobiliteit

Resterende milieubelasting luchtkwaliteit en geluid

In Nederland gaan we steeds meer richting uitstootvrij (elektrisch) verkeer. In 2019 werd ongeveer 1% van het totale aantal door personenauto’s gereden kilometers afgelegd door volledig elektrische voertuigen. De verwachting is dat in 2030 is opgelopen tot ruim 10% van het aantal gereden kilometers.

Dit roept de vraag op wat de transitie naar volledig uitstootvrij wegverkeer betekent voor de luchtkwaliteit en ook voor de geluidbelasting in steden. In dit Academische Werkplaatsproject geven we hier antwoord op. We geven inzicht in welke verbetering in luchtkwaliteit en geluidbelasting er te verwachten is als al het verkeer in Nederland uitstootvrij zou zijn. En als dat alleen in Amsterdam het geval zou zijn. We laten zien hoe deze uitkomsten zich verhouden tot de gezondheidskundige advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Met de resultaten laten we zien welke impact de verbeterde luchtkwaliteit heeft op de gezondheid. Het onderzoek richt zich grotendeels op uitstootvrij wegverkeer. In het laatste hoofdstuk kijken we ook naar mobiele werktuigen en welke impact op de luchtkwaliteit het uitstootvrij maken van deze categorie kan hebben.

Bronvermelding:

Maart 2022
Auteurs:
Imke van Moorselaar (GGD Amsterdam)
Saskia van der Zee (GGD Amsterdam)
Sabine Denissen (GGD'en Brabant)

Aanvullende informatie

Media

Documenten