Artikel

Regieorgaan Stichting Innovatie Alliantie (SIA)

Onderdeel van NWO

Op 1 januari 2014 is het Regieorgaan SIA opgericht door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en partners van Stichting Innovatie Alliantie.

Regieorgaan SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit wordt gedaan door onderzoek te financieren en de samenwerking tussen hogescholen, het bedrijfsleven en publieke instellingen te stimuleren. Sinds 2017 is de City Deal Kennis Maken bij dit regieorgaan ondergebracht.

Regieorgaan SIA stimuleert de professionalisering, kwaliteitsversterking en zelforganisatie van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit gebeurt met behulp van verschillende financieringsinstrumenten. Bijvoorbeeld voor het concreet uitvoeren van onderzoek, maar ook voor het vormen van netwerken en platforms. De subsidies spelen in op de ontwikkelingsfase en oriëntatie van hogescholen, onderzoeksgroepen en lectoren.

Vanuit 4 strategische lijnen worden hogescholen en lectoren gefaciliteerd om de ruimte voor het praktijkgericht onderzoek verder uit te bouwen en te versterken. De 4 strategische lijnen zijn:

  1. Perspectief bieden voor onderzoekers in het hbo
  2. Stimuleren van hoogwaardig onderzoek met doorwerking in onderwijs en praktijk
  3. Versterken van de positie van praktijkgericht onderzoek in de samenleving door zwaartepuntvorming, verbonden met de kennisketen
  4. Vernieuwen van het stelsel van onderzoek, onderwijs en innovatie

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Regieorgaan SIA

Icon afbeelding: Regieorgaan SIA