Artikel

Jaarverslag en rekening Veiligheidsregio AA

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im-)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie. Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-) partners samen aan het beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises. Het beleidsplan Buiten Gewoon Veilig is het uitgangspunt voor de beleidsontwikkeling van VrAA: De titel Buiten Gewoon Veilig typeert de ontwikkeling van de organisatie die in gang is gezet: Ze werken met partners aan een veilige leefomgeving in de regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Behandelend ambtenaar: A. Koppen A.koppen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Aanvullende informatie

Media

Documenten