Artikel

Panelgesprek Gemeenteraadsleden

Over de casus voedsel en onderzoek in de stad

In het panelgesprek zijn de onderdelen 'Onderzoek in de Stad' en 'Food for Thought' met elkaar verbonden.

De casus 'voedsel', en de daarbij gehanteerde methodologie, leent zich uitstekend om vanuit verschillende disciplines een relatie mee te leggen en de complexiteit van een grootstedelijk vraagstuk bloot te leggen. Met het panelgesprek is verkend wat de rol is van onderzoek in de stad en hoe de wetenschap, bewoners en kunstenaars daaraan kunnen bijdragen.

Het panel bestond uit: Lian Heinhuis (PvdA), Elisabeth IJmker (GroenLinks) en Elise Moeskops (D66).

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: Presentatie Kadir van Lohuizen - Food for Thought

Icon afbeelding: Panel gemeenteraadsleden

Media