Artikel

Bildung Academie

De Bildung Academie is een bottom-up initiatief dat zich richt op het realiseren van onderwijsinnovatie en het faciliteren van bildungsonderwijs. Wij integreren het bildungsideaal in de samenleving, het onderwijs en het bedrijfsleven.

De Bildung Academie is een vorm van onderwijsvernieuwing, bestaande uit drie missies.

 

1. Onderwijsvernieuwing stimuleren

In reguliere studies is er doorgaans weinig ruimte voor bewuste persoonlijke en maatschappelijke vorming. Hoe komt dat? Waarom slagen universiteiten en hogescholen er niet in om hun studenten uit te dagen, te inspireren, te motiveren tot Bildung? De Bildung Academie werkt samen met onderwijsinstellingen om bildungsonderwijs mogelijk te maken, geeft advies, helpt in het ontwikkelen van curricula en kan zelfs vakken en minoren aanbieden binnen het bestaande onderwijs.

 

2. Bildungsonderwijs verwezenlijken 

Er is een academisch opleidingsprogramma samengesteld waarin studenten zich op een brede, bewuste, betrokken en persoonlijke manier kunnen ontwikkelen. Het onderwijs van de academie richt zich op de mens als geheel – niet alleen op het aanscherpen van het denkvermogen, maar ook op de ontwikkeling van inlevingsvermogen, daadkracht en expressiviteit. Wie ben ik en hoe kan en wil ik me verhouden tot de ander? Wat zijn mijn talenten en welke plaats wil ik innemen in deze tijd vol transities? Met onze academie laten we zien dat bildungsonderwijs op een bottom-up manier mogelijk is.

 

3. Bildung naar de samenleving brengen 

Het inspireren en vernieuwen van het Nederlandse onderwijs en onze academie richten zich op de vorming van studenten. Maar die individuele ontplooiing vindt plaats in en met het oog op de samenleving waar die studenten deel van zijn. Het toepassen van de kennis en ervaring die studenten opdoen in maatschappelijke projecten is dan ook een één van de kerndoelen van het bildungsonderwijs. Door Bildung naar bedrijven en buurthuizen, scholen en theaters, overheidsinstellingen en onderzoeksgroepen te brengen wil de academie behalve studenten ook de samenleving verrijken.

Bron en meer informatie: http://debildungacademie.nl/

 

Projecten:

Over Bruggen in Amsterdam 2017 

Met de Gemeente Amsterdam als opdrachtgever waren 90 studenten van het ROC van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en De Bildung Academie vorig jaar de pioniers van dit project. Samen werkten zij aan de organisatie van het festival Vlechtwerk. Zondag 2 juli vond het festival VLECHTWERK plaats. Een festival dat in het teken stond van verbinding en Amsterdammerschap.

 

Over Bruggen in Amsterdam 2018 

90 mbo, hbo en wo studenten, drie onderwijsinstellingen, en een half jaar lang samenwerken. Dit waren de ingrediënten van Over Bruggen in Amsterdam. In dit unieke en verbindende project wertken studenten van verschillende opleidingsniveaus een half jaar lang samen. Het voornaamste doel: met, over en van elkaar leren om segregatie en polarisatie tegen te gaan, om nieuwe netwerken aan te boren en je horizon te verbreden.

Waarom Over Bruggen?

In het huidige schoolsysteem zijn scholieren al vanaf de middelbare school gescheiden. Vanaf dat moment is er weinig tot geen ruimte voor interactie tussen de verschillende niveaus. Over Bruggen in Amsterdam wil dat studenten elkaars achtergronden beter leren kennen, elkaar leren begrijpen en de verschillende talenten waarderen. Dit doen we door intensief, eerlijk en constructief met elkaar aan de slag te gaan aan een maatschappelijk project.

Bron en meer informatie: http://debildungacademie.nl/overbruggen/

Afbeelding credits

Header afbeelding: pxhere - sky

Icon afbeelding: foto Over Bruggen Bildungacademie