Artikel

Regionale Veiligheidsrapportage 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland (RVR) over het gehele jaar 2021. De hier gepresenteerde gegevens, zoals de politiecijfers voor de regio Amsterdam-Amstelland en handhavingscijfers, zullen voor zover mogelijk worden vergeleken met gegevens over 2020, en waar relevant, met het pre-coronajaar 2019. Een deel van de indicatoren die in de RVR worden gebruikt, zijn gebaseerd op cijfers uit de Veiligheidsmonitor. Dit is een enquête die onder bewoners wordt uitgezet. De vragenlijst en methode zijn recentelijk gewijzigd. Ook zijn de cijfers van Weesp toegevoegd. Weesp wordt nog niet meegenomen in deze RVR, maar de toevoeging heeft wel invloed op het regiogemiddelde.
Als gevolg hiervan is het momenteel niet mogelijk om de cijfers één-op-één te vergelijken met de gegevens van het voorgaande jaar. Wel zullen de gegevens op deze wijze gepresenteerd worden om een indicatie te geven van de trend, maar dit moet nadrukkelijk binnen deze kanttekeningen worden geïnterpreteerd.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: OOV, secretariaatOOV@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten