Artikel

Sluisbuurt bodemenergieplan

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

De komende jaren zal het projectgebied Sluisbuurt verder ontwikkeld worden tot hoog stedelijk
woonwerkgebied. Het Stedenbouwkundig Plan gaat uit van een ontwikkeling van circa 5.500 woningen en maximaal 100.000 m2 bvo aan niet-wonen. Daarbij liggen de ambities voor een duurzame gasloze ontwikkeling hoog. Al diverse projectontwikkelaars hebben aangegeven gebruik te willen maken van een open bodemenergiesysteem (ook wel warmte-/koudeopslagsysteem (WKO)), collectief dan wel individueel. De potentiële vraag naar bodemenergie in het gebied, in combinatie met het hoog stedelijke karakter van het plangebied, geeft aanleiding om het gebruik van de ondergrond te reguleren, zodat
de bodem zo optimaal en doelmatig mogelijk benut kan worden. Daarbij dienen de bronnen voor de
warmte-/koudeopslag slim en toekomstbestendig geordend te worden. Dit vraag om een gebiedsgerichte aanpak waarbij de maximale potentie van de duurzame energiebronnen in de ondergrond wordt ingezet om aan deze doelen te kunnen voldoen.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Mimi Eelman, Ingenieursbureau (IB-e), mimi.eelman@amsterdam.nl Balthasar Klimbie, Ruimte & Duurzaamheid (DGO), b.klimbie@amsterdam.nl Esther Moors, Grond &
Ontwikkeling (PMB), e.moors@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

ADVISEUR BODEMENERGIE
IF Technology BV

contactpersoon: dhr. B. de Zwar

Aanvullende informatie

Media

Documenten