Artikel

Hoe de digitale eeuw ons niet onder een koude douche laat staan

Bacheloreindproject Thomas Jochem, TU Delft

In dit bacheloreindproject is er onderzoek verricht naar de indeling van een 5e generatie warmtenetwerk. De onderzoeksvraag luidde: " Welke netwerk indeling voor een warmtenet gevoed met restwarmte van het datacenter AM5 zorgt voor zo veel mogelijk aansluitingen van huizen in de wijk Amstel III en de Arenapoort, zonder dat de duurzame energielevering voor het verwarmen van huizen niet meer opweegt tegen de energieverliezen in het warmtenet?" Uit de resultaten blijkt dat het warmteverlies bij een boomstructuur het laagst is, echter zijn de aanlegkosten hierbij hoger. Voor meer informatie, zie onderstaand rapport.

Door: Thomas Jochem
Januari 2022
Studentnummer: 4562429
Begeleiders: Dr. Ir. Petra Heijnen en Dr. Ir. Ivo Bouwmans

Media

Documenten