Artikel

Warmtenet van de toekomst; te hoge aanlegkosten verleden tijd?

Een netwerkanalyse om het toekomstige warmtenet te ontwerpen in Amsterdam Amstel III

In Amsterdam Zuidoost bevinden zich meerdere datacentra die een grote hoeveelheid aan restwarmte produceren. In dit rapport is er onderzoek verricht naar de ontwikkeling van een warmtenetwerk dat gevoed wordt door restwarmte. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: oWat is de meest kostenefficiënte configuratie van het warmtenet in het gebied Amstel III, dat alle gebouwen van warmte kan voorzien? Uit het onderzoek is gebleken dat de meest kostenefficiënte configuratie van het warmtenet wordt gevonden bij een zo laag mogelijk aantal verdeelstations, wat hier vijf verdeelstations zijn. Zie het onderzoeksrapport in dit artikel voor meer informatie.

Media

Documenten