Artikel

Actieplan Eiwittransitie 2021-2023

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Eind 2020 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel 'Amsterdam gaat met mes en vork de klimaatcrisis te lijf!' van de Partij voor de Dieren besproken. De kern van dit voorstel is om als gemeente bij te dragen aan de eiwittransitie.Het college steunt de doelen uit het voorstel en onderschrijft de noodzaak om te stimuleren, verleiden en aan te jagen tot een voedingspatroon met meer plantaardige eiwitten. Als reactie op het initiatiefvoorstel heeft het college toegezegd om in 2021 een Actieplan Eiwittransitie op te stellen.Dit actieplan beoogt bij te dragen aan de landelijke ambitie van de eiwittransitie:een omslag in de consumptie van 60% dierlijke eiwitten en 40% plantaardige eiwitten (huidige situatie) naar 40% dierlijke eiwitten en 60% plantaardige eiwitten in 2030.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022 en Commissie Wonen en Bouwen 9 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte & Duurzaamheid, Erik Koldenhof, e.koldenhof@amsterdam.nl en Lily Kramer, lily.kramer@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Voor meer informatie/voordracht tijdelijke gemeenteraad klik hier

Behandelend ambtenaar: R&D, Jaëla Arian,Bestuurszaken.RD@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten