Artikel

Onderzoek geluidsmaatregelen Kattenburgersspoorviaduct

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 20 januari 2022

Gemeente Amsterdam heeft klachten ontvangen ten aanzien van hoge geluidniveaus in de omgeving van het spoorviaduct over de Kattenburgerstraat. Om meer inzicht in de oorzaken en oplossingsrichtingen te krijgen, heeft M+P een quick-scan verkenning uitgevoerd. Uit de quick-scan blijkt dat er een aantal mogelijke oorzaken is voor de klachten. Om deze klachten op te lossen is een aantal oplossingsrichtingen voorgesteld. Op basis van deze resultaten is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke geluidsreducerende maatregelen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in deze rapportage.In het kader van dit onderzoek zijn een tweetal werksessies georganiseerd met afvaardigingen van ProRail, Gemeente Amsterdam, Movares, dBvision, de omgevingsdienst en M+P, teneinde overeenstemming te bereiken over de relatie tussen brugeigenschappen en geluidhinder in de omgeving van de brug. Vastgesteld is dat de noordelijke brug zich op momenten dat de hinder optreedt,afwijkend gedraagt. Duidelijk is dat de bron van de hinder gezocht moet worden bij de noordelijke brug. De brug moet in zodanige toestand worden gebracht dat alle materieelvarianten relatief stil de brug kunnen passeren.De middelste- en zuidelijke bruggen spelen geen grote rol bij de actuele klachten. Er zijn wel maatregelen voorgesteld om het geluid van deze bruggen verder terug te brengen en daarmee de algehele geluidsituatie te verbeteren.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 20 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Fjodor Molenaar, f.molenaar@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: www.pm.nl

M+P raadgevende ingenieurs BV

Auteurs: drs.ing. Christiaan Tollenaarir. WoutSchwanen

Aanvullende informatie

Media

Documenten