Artikel

Programmaplan Bruggen en Kademuren

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 3 juni 2020

Amsterdam staat voor een grote opgave om de bruggen en kades in de stad te herstellen. Van de in totaal ongeveer 1800 bruggen en 600 kilometer kades, oevers en glooiingen van de gemeente richt het programma Bruggen en Kademuren zich op de 829 verkeersbruggen en de circa 205 km op diepere grondlagen gefundeerde kademuren. Dit zijn de bruggen en kademuren die belangrijk zijn voor het functioneren van de stad of waarbij de risico’s op constructieve gebreken hoog wordt ingeschat.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid -  3 juni en 14 mei 2020

Behandelend ambtenaar: Programma Bruggen en Kademuren, Jan Dijstelbloem, j.dijstelbloem@amsterdam.nl, Tessa Hilgers, t.hilgers@amsterdam.nl,

Voor meer informatie klik hier

Uitgave: Gemeente Amsterdam Programma Bruggen en Kademuren, bruggenkademuren@amsterdam.nl

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten