Artikel

Onderzoek pilot wapencontroles

Gemeenteraad 17 februari 2022

In september 2021 zijnals proefin vijf Amsterdamse wijken wapencontroles door de politie uitgevoerd. Met deze proef wil de Amsterdamse driehoek onderzoeken of wapencontroles helpen wapenbezit en geweld met wapens tegen te gaan. Een tweede doel is om te onderzoeken of deze controles bewoners van de wijken een veiliger gevoel geven. De politie heeft op drie actiedagen per wijk passanten gecontroleerd op verboden wapenbezit.Het gaat daarbij om verboden wapenbezit op basis van de Wet Wapens en Munitie (WWM) en op basis van het messenverbod Algemene Plaatselijke Verordening5(APV).

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022 en Commissie Algemene Zaken 13 januari 2022

Behandelend ambtenaar: OOV, secretariaatOOV@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

Bron:

In opdracht van:directie Openbare Orde en Veiligheid

Auteur: Nathalie Hesselingen, Sara de Wilde (m.m.v. van Harry Smeets en Isabel van Winsen)

E-mailadres:Nathalie.Bosman@amsterdam.nl, S.Wilde@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten