Artikel

Amsterdamse Armoede Monitor 2020

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 12 januari 2022

De Amsterdamse Armoedemonitor wordt elk jaar gemaakt door OIS. Deze geeft inzicht in de ontwikkeling van de minimapopulatie en van het bereik van de minimavoorzieningen en is daarmee een belangrijk instrument voor het bepalen van focus in het armoedebeleid. Aanvullend op de Armoedemonitor geeft de Brede monitor armoederegelingen een overzicht van het gebruik en bereik van diverse armoederegelingen tot en met de maand augustus in absolute aantallen. Deze cijfers tonen geen sterke stijging ten opzichte van vorig jaar, al blijft het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de Voedselbank hoog. De schuldenmonitor is een eerste poging van OIS om de kenmerken van mensen met problematische schulden in kaart te brengen. Met als belangrijke kanttekening dat dit een moeilijke opgave is omdat het tot nu toe niet mogelijk is om toegang te krijgen tot alle bronnen waar schulden in worden geregistreerd.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 12 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Werk, Participatie en Inkomen; Kasia Kruijer, k.kruijer@amsterdam.nl en Stephanie Bauchant, s.bauchant@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: Werk, Participatie & Inkomen

Auteurs: Soufyan Ahamiane, Renske Hoedemaker, Laure Michon & Daan Schmitz

E-mailadres: l.michon@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten