Artikel

Monitor Noodplan lerarentekort najaar 2021

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 12 januari 2022

Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is groot. Te veel Amsterdamse kinderen hebben geen vaste leerkracht of een leerkracht die (nog) niet bevoegd is voor de klas. Uit arbeidsmarktonderzoek van CenterData2uit 2018 bleek dat in de periode 2019-2024 de uitstroom (o.a. pensionering) van leraren in het Amsterdamse primair onderwijs veel groter zou zijn dan de instroom. Daarom is een Noodplan opgesteld met maatregelen om het lerarentekort in het basisonderwijs terug te dringen. Daarbij is besloten om zo nodig ongelijk te investeren om de kansengelijkheid te bevorderen.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs (12 januari 2022)

Behandelend ambtenaar: OJZ, Maaike van Groenestyn, m.groenestyn@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: Stuurgroep Programma Noodplan lerarentekort (BBO en gemeente Amsterdam)

Contact: info@bboamsterdam.nl of lerarenagenda@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten