Collectie (15)

EU Report: Research & Innovation for and with Cities

Het rapport 'EU Research & Innovation for and with Cities' geeft een overzicht van de belangrijkste EU-acties voor onderzoek en innovatie (O&I) voor en met steden om hen te helpen hun transitie naar duurzaamheid en klimaatneutraliteit te versnellen. Deze acties, samen met stedelijk gerelateerd beleid in de diensten van de Europese Commissie, dragen bij tot de uitvoering van doelstellingen van internationale kaders (zoals de COP21 Overeenkomst van Parijs, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030 (SDG's), de nieuwe stedelijke agenda van de VN Habitat III) waarop steden, zich hebben toegewijd en die zullen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal.

In deze collectie vindt u een overzicht van alle hoofdstukken van het rapport. Om het rapport toegankelijker te maken, vindt u ook artikelen van alle projecten, programma's, organisaties etc. die in elk hoofdstuk voorkomen. Deze artikelen zijn ook ingedeeld op thema.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons - EU

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - EU

Sorteren op: