Collectie (6)

Europese Week van Regio's en Steden

De Europese week van regio's en steden is het grootste jaarlijkse evenement in Brussel dat in het teken van het regionaal beleid staat. Het is uitgegroeid tot een uniek communicatie- en netwerkplatform dat regio's en steden uit heel Europa bijeenbrengt. Politieke vertegenwoordigers, ambtenaren, deskundigen en academici treffen elkaar hier. Het programma wordt ieder jaar aangepast, afhankelijk van wat er op dat moment op de EU-agenda staat.

De afgelopen twee decennia heeft deze week veel betekend in de aandacht voor hoe regio's en steden EU-middelen gebruiken om het dagelijkse leven van de burgers te verbeteren. Dit jaar wordt de 20ste editie gehouden in een uitgebreide programma van lezingen, tentoonstellingen en netwerkevenementen over regionale en lokale ontwikkelingen. Deelname aan het evenement is gratis. In deze collectie kunt u hier meer over lezen.

Deze Europese week wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's (CvdR). en het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) van de Europese Commissie. Het CvdR is de spreekbuis van regio's en steden in de EU. Het vertegenwoordigt lokale en regionale overheden in de unie en verleent advies over nieuwe wetten die invloed hebben op regio's en steden. Sinds 2020 brengen zij jaarlijks EU-barometer uit, die u tevens hier terug kunt vinden.

Meer informatie

Het doel van de EU Regio's Week

  • Gemeenschappelijke uitdagingen voor de Europese regio's en steden bespreken en mogelijke oplossingen onderzoeken door politici, besluitvormers, deskundigen en uitvoerders van het cohesiebeleid samen te brengen, evenals belanghebbenden uit het bedrijfsleven, het bankwezen, maatschappelijke organisaties, de academische wereld, de EU-instellingen en media. 
  • Een platform bieden voor capaciteitsopbouw, leren en uitwisseling van ervaringen en goede praktijken voor degenen die het cohesiebeleid van de EU uitvoeren en de financiële instrumenten ervan beheren;
  • De samenwerking en netwerkvorming tussen regio's en steden te faciliteren;
  • Het debat te voeden over het cohesiebeleid van de EU in een bredere context, met begrip van recent onderzoek en standpunten van derde landen en internationale organisaties.

Over het Europees Comité van de Regio's (CvdR):

Het CvdR is een politieke assemblee bestaande uit 329 leden en 329 plaatsvervangers uit alle EU-landen (ingedeeld naar politieke partijen en onder leiding van de voorzitter), die gekozen zijn op lokaal of regionaal niveau (bijvoorbeeld burgemeesters of voorzitters van een regio). Ze komen zes keer per jaar in Brussel bijeen om hun adviezen over voorgestelde wetgeving te bespreken en het eens te worden over resoluties waarin zij de EU oproepen tot extra maatregelen.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: EURegionsWeek2022 - Web banner

Icon afbeelding: EURegionsWeek2022 - Image Web

Sorteren op: