Collectie (7)

Hoofdstukken & Links (EU R&I)

Het rapport 'EU Research & Innovation for and with Cities' geeft een overzicht van de belangrijkste EU-acties voor onderzoek en innovatie (O&I) voor en met steden om hen te helpen hun transitie naar duurzaamheid en klimaatneutraliteit te versnellen. Deze acties, samen met stedelijk gerelateerd beleid in de diensten van de Europese Commissie, dragen bij tot de uitvoering van doelstellingen van internationale kaders (zoals de COP21 Overeenkomst van Parijs, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030 (SDG's), de nieuwe stedelijke agenda van de VN Habitat III) waarop steden, zich hebben toegewijd en die zullen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal.

In deze collectie vindt u alle hoofdstukken van het rapport en de links die in het rapport worden genoemd.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Flickr - EU flags

Icon afbeelding: Flickr - EU flags

Sorteren op: