Artikel

CO2 reductie in 2030 - Mini burgerberaad

Behandeld in Gemeenteraad 22 december 2021

Het klimaatvraagstuk noopt tot resultaten wat betreft CO₂-reductie en de inzet van dit burgerberaad was daarom gericht op concrete voorstellen om Amsterdam te helpen bij het vinden van goede en haalbare oplossingen. Normaal komen die oplossingen uit de koker van deskundige ambtenaren, bijgestaan door experts. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck legde echter op 1 november aan een ‘mini-burgerberaad’ de vraag voor om Amsterdam te helpen met CO₂-reductie

Behandeld in Gemeenteraad 22 december 2021

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Amsterdams Burgerberaad november 2021 geeft antwoord op de vraag van B&W: help ons met CO2-reductie

 

Bron: Schrijfteam voorzitter Alex Brenninkmeijer en leden van het burgerberaad: Alannah Cornelissen, Daan Methorst, Ian Rooker en Sven Arensman. 

Met ondersteuning van: DoeDemocratie, Berenschot, JDH Productions en Primoforum.

Op uitnodiging van de gemeente Amsterdam

Onderzoek: Hogeschool van Amsterdam

Aanvullende informatie

Media

Documenten