Artikel

MSc Thesis - Klein maar fijn?

Door Iris Wolf

Deze scriptie bevat het onderzoek naar het gebruik van en de waarderingen voor microwoningen van jonge eenpersoonshuishoudens in de gemeente Amsterdam. De woningmarkt in Amsterdam is oververhit, huurprijzen stijgen en het lijkt soms onmogelijk om nog een woning te kunnen bemachtigen. Zeker voor een alleenstaande zonder vermogen lijkt het steeds moeilijker te worden om nog een woning binnen de stadsgrenzen te vinden. Een oplossing die steeds meer aan populariteit wint, is de microwoning. Dit is een ruimte tussen de 18 en 40m2 die specifiek bedoeld is voor eenpersoonshuishoudens met een eigen voordeur, badkamer en keuken.

Middels een analyse van het beleid van de gemeente Amsterdam en lokale woningcorporaties is de huidige toepassing van de microwoning in Amsterdam onderzocht. De gemeente moedigt de bouw van microwoningen aan om een kans te bieden aan alleenstaanden met een laag of middeninkomen. Woningcorporaties volgen dit beleid door meer microwoningen in de stad te plannen. Met drie GIS-kaarten is gekeken naar de geografische verdeling en patronen van de huidige microwoningcomplexen in Amsterdam. Als resultaat hiervan zien we dat de meeste complexen zich in stadsdelen Oost en West bevinden, dicht bij de ring. Deze complexen bevatten gemiddeld meer dan 200 woningen. Verder zijn de specificaties van 43 microwoningcomplexen geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de huurprijzen en oppervlakten van de woningen vrij dicht bij elkaar liggen, ook blijkt hieruit dat het aantal gebouwde complexen de afgelopen tien jaar exponentieel is gegroeid. Middels interviews met vijftien microwoningbewoners is gekeken naar het gebruik van en de waarderingen voor de microwoning en de gemeenschappelijke ruimtes die daar eventueel aanwezig zijn. De getranscribeerde interviews zijn verwerkt middels het coderingsprogramma ATLAS.ti.

Bron: Wolf, I. 2020. Klein maar fijn? Het gebruik van en de waardering voor microwoningen door jonge eenpersoonshuishoudens in Amsterdam. Universiteit van Amsterdam. 

Media

Documenten