Artikel

Vaccinatie tegen SARS-CoV-2: hoe goed werken de vaccins bij bewoners en medewerkers van verpleeghuizen?

Het primaire doel van dit onderzoek is om te onderzoeken wat de vaccinatie effectiviteit van SARS-CoV-2 vaccinaties is ten aanzien van SARS-CoV-2 infectie, symptomatische ziekte en mortaliteit onder bewoners van verpleeghuizen. Een mogelijk tweede doel zou zijn om ditzelfde te bepalen onder (zorg)medewerkers van verpleeghuizen.
Bewoners en medewerkers van verpleeghuizen in Amsterdam, Amstelveen en in mogelijk andere GGD regio’s (contact loopt). In deze studie maken we onderscheid tussen twee cohorten: bewoners en medewerkers. Beide cohorten zullen bestaan uit gevaccineerde en ongevaccineerde participanten. We gaan er vanuit dat iedereen (gevaccineerd en niet gevaccineerd) dezelfde blootstelling heeft aan het virus. Dit zal mogelijk tot een overschatting van de blootstelling leiden.

Looptijd: 1 juni 2021 - 31 maart 2022

Alle rechten voorbehouden