Artikel

Vaccinatiegraden Amsterdam 2015-2022

Gemeenteraad 8 november 2023

Het RIVM heeft op 29 juni 2023 het vaccinatiegradenrapport en jaarverslag voor het
Rijkvaccinatieprogramma (RVP) Nederland 2022 gepubliceerd. Zoals toegezegd tijdens de commissie OZA van 21 juni is de raad over deze publicatie geïnformeerd middels bijgevoegde raadsinfomatiebrief. Na het zomerreces volgt zoals toegezegd een brief met de nadere analyse en duiding van de cijfers als ook de mogelijkheden voor intensivering van de lokale aanpak van het rijksvaccinatieprogramma.

Behandeld in Gemeenteraad 8 november 2023 en Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 4 oktober 2023

Behandelend ambtenaar: Vera Bruinsma, vbruinsma@ggd.amsterdam.nl Claire Lovell,
clovell@ggd.amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten