Artikel

Onderzoek naar determinanten van vaccinatiegraad

Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 29 april 2021

De vaccinatiegraden verschillen sterk per gebied. In bepaalde gebieden is sprake van een lage vaccinatiegraad, vooral in stadsdeel Nieuw-West. Om te achterhalen wat de bepalende factoren zijn voor de vaccinatiegraad is verdiepend onderzoek nodig. Hieronder beschrijven we de eerste resultaten van het onderzoek dat de GGD heeft gedaan onder meisjes die geboren zijn 2005 en in 2019 zijn uitgenodigd voor de HPV-vaccinatie. Ook gaan we nader in op de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek onder ouders en jongeren naar hun beweegredenen om niet te komen voor de BMR-, HPV- of MenACWY-vaccinatie.

Behandeld in Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 29 april 2021

Behandelend ambtenaar: GGD Amsterdam, Jolanda Pothoven, jpothoven@ggd.amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten