Artikel

Een kansrijke start voor alle kinderen

Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar

In het advies Gelijk goed van start (2016) concludeerde de SER dat voorzieningen voor jonge kinderen zowel een belangrijk arbeidsmarktinstrument zijn als een instrument voor het vergroten van kansen van kinderen in hun ontwikkeling. Kwalitatief goede voorzieningen bieden voor alle kinderen een meerwaarde en leveren een bijdrage aan het realiseren van gelijke kansen. Kindvoorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van een plezierig woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. Zij kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, de participatie van ouders én aan een ontspannen en zorgzame samenleving.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: https://unsplash.com/photos/5za6niH4qpw

Media

Documenten