Artikel

Jeugdhulp in Amsterdam

Onderzoek uit 2020 door Rekenkamer Metropool Amsterdam

De kosten voor de Amsterdamse jeugdzorg stegen in 2018 met € 42,8 miljoen (een stijging van ruim 25%).

Kostenstijging en besparingen onvoldoende in beeld
De gemeente kreeg in 2018 de kostenstijging in de jeugdzorg laat en onvolledig in beeld. Dat kwam door gebrek aan analyses en een interne organisatie die niet op orde was. De gemeente heeft kostenbesparende maatregelen genomen. Deze hebben een twee keer zo hoge besparing opgeleverd als de gemeente zelf denkt. Toch zijn de kosten niet gedaald; die waren in 2019 iets hoger dan in 2018.

Nieuwe inkoopstelsel niet voldoende uitgewerkt
Per 1 januari 2021 koopt de gemeente de hoogspecialistische jeugdhulp in via taakgerichte bekostiging. De doelen die de gemeente wil bereiken met het nieuwe inkoopstelsel zijn weinig concreet. Hierdoor wordt sturen op doelbereik lastig. De gemeente heeft het nieuwe inkoopstelsel op hoofdlijnen uitgewerkt, maar er moet nog veel gebeuren.

Doelbereik verre van gegarandeerd
Het bereiken van het globale doel van het nieuwe stelsel – beheersing van de kosten – achten we verre van gegarandeerd. Onder meer omdat de gemeente weinig ruimte heeft voor besparingen op korte termijn, tegenstrijdige inrichtingskeuzes maakt en beperkt oog heeft voor risico’s van het nieuwe stelsel.

Zes aanbevelingen om acteren en reflecteren in balans te brengen
De gemeente neigt naar acteren – ze ontwikkelt een nieuw stelsel, maar reflecteert onvoldoende op de problemen die ze daarmee wil oplossen. We doen zes aanbevelingen om te komen tot een meer standvastige, meer realistische en meer reflectieve aanpak van hoogspecialistische jeugdhulp. Hiermee sporen we de gemeente aan om het acteren en reflecteren meer in balans te brengen.

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: Jeugdhulp in Amsterdam

Icon afbeelding: Jeugdhulp in Amsterdam