Artikel

Zicht op de financiële positie in Weesp

Onderzoek uit 2020 door Rekenkamer Metropool Amsterdam

Het blijkt dat de financiële positie van Weesp ten opzichte van 2015 zowel is verbeterd als verminderd.

Betere financiële positie dan in 2015
De coronacrisis heeft mogelijk grote financiële gevolgen voor gemeenten. Wij onderzochten of de gemeente Weesp een financiële tegenvaller kan opvangen. Daarvoor keken we naar de financiële positie van Weesp. Het blijkt dat de financiële positie van Weesp ten opzichte van 2015 zowel is verbeterd als verminderd.

Meer budget bij andere Nederlandse gemeenten
De verbetering is goed zichtbaar bij de analyse van de korte- en langetermijnprestaties. Zo is het saldo van baten en laten verbeterd. En is de schuld gedaald ten opzichte van de investeringen. Tegelijkertijd heeft Weesp echter iets minder mogelijkheden om te compenseren voor financiële tegenvallers. Over het algemeen betekent dit dat Weesp nu beter de gevolgen van de coronacrisis kan opvangen dan in 2015. Maar dat tegenvallers sneller dan voorheen direct van invloed kunnen zijn op de financiële prestaties op de korte en lange termijn. Andere gemeenten hebben veelal ook een ruimere uitgangspositie.

Precieze gevolgen van coronacrisis zijn nog onbekend
Gaandeweg 2020 en 2021 wordt duidelijk wat precies de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de gemeente Weesp. De gemeenteraad moet waarschijnlijk besluiten nemen om de gemeente en de samenleving zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Welke besluiten dat precies zullen zijn, is nu nog niet te zeggen.

Ter ondersteuning van dit proces hebben we aandachtspunten op een rij gezet voor de gemeenteraad. Deze staan in het onderzoeksrapport. 

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: Afbeelding bij Zicht op de financiële positie in Amsterdam

Icon afbeelding: Afbeelding bij Zicht op de financiële positie in Amsterdam