Artikel

Zicht op de financiële positie in Amsterdam

Onderzoek uit 2020 door Rekenkamer Metropool Amsterdam

Het blijkt dat de Amsterdamse financiële positie in 2019 slechter is dan in 2015, vooral als we kijken naar de prestaties op de korte en lange termijn.

Slechtere financiële positie dan in 2015
De coronacrisis heeft mogelijk grote financiële gevolgen voor gemeenten. Wij onderzochten of de gemeente Amsterdam een financiële tegenvaller kan opvangen. Daarvoor keken we naar de financiële positie van Amsterdam. Het blijkt dat de Amsterdamse financiële positie in 2019 slechter is dan in 2015, vooral als we kijken naar de prestaties op de korte en lange termijn.

Maar wel (erg) ruime financiële positie
Amsterdam heeft, ondanks deze verslechtering, nog steeds een veel ruimere financiële positie dan andere Nederlandse gemeenten. De financiële prestaties op korte en lange termijn zijn gemiddeld genomen nog steeds beter dan die van andere gemeenten. Ook de omvang van de algemene reserve per inwoner is beter of gelijkwaardig aan andere gemeenten. Het totaal eigen vermogen van Amsterdam (van in totaal iets minder dan € 8 miljard) is, per inwoner, veel hoger dan van andere gemeenten.

Precieze gevolgen van coronacrisis zijn nog onbekend
Gaandeweg 2020 en 2021 wordt duidelijk wat precies de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de gemeente Amsterdam. De gemeenteraad moet waarschijnlijk besluiten nemen om de gemeente en de samenleving zo goed mogelijk door deze crisis te loodsen. Welke besluiten dat precies zullen zijn, is nu nog niet te zeggen.

Ter ondersteuning van dit proces hebben we aandachtspunten op een rij gezet voor de gemeenteraad. Deze staan in ons onderzoekrapport. 

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: Afbeelding bij Zicht op de financiële positie in Amsterdam

Icon afbeelding: Afbeelding bij Zicht op de financiële positie in Amsterdam