Artikel

Thesis Hanzehogeschool Groningen - Towards 5th Generation District Heating and Cooling in Amstel III and ArenAPoort

By Aman Walia

Aman Walia, student van de Hanzehogeschool Groningen, heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van een 5de generatie warmtenet in het Amstel III en ArenAPoort gebied. Hieronder vindt u zowel het MSc thesis rapport als een artikel dat het onderzoek samenvat.

'Data heat provision for district heating purposes in Amstel III and ArenAPoort have already been identified as an opportunity for alternative heating. For his thesis Aman Walia, student at Hanze Hogeschool Groningen, researched how a 5th generation district heating and cooling can be reached in Amstel III and ArenAPoort. Therefore, the main research question was: How can we implement a strategic energy project in Amstel III and ArenAPoort to build momentum for the energy transition?'

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Knipsel.PNG

Media

Documenten