Artikel

Buurtdragers

Een ruimtelijk programmatische verkenning van ontwikkelbuurten

BUURTDRAGERS
De ruimtelijke structuren, plekken en programma’s die de binding van bewoners met hun buurt duurzaam kunnen versterken.

ZOEKEN NAAR BUURTDRAGERS
In deze verkenning gaan we op zoek naar mogelijke voorbeelden en kiezen we voor een ruimtelijk-programmatische benadering van buurtdragers. We veronderstellen dat fysieke vernieuwing kan bijdragen aan de sociale agenda in de ontwikkelbuurten. De leefbaarheid in een buurt is afhankelijk van de kwaliteit van het sociaal weefsel, maar ook van het ruimtelijke en functionele weefsel.

DOELSTELLING
De doelstelling van deze verkenning is:
• Het ontwikkelen van een methodiek om buurtdragers empirisch te ontdekken;
• Het structureren van de getraceerde buurtdragers in mogelijk toepasbare typen;
• Het bieden van een voorbeeldstellend gespreksdocument voor gemeente, corporatie en bewoners - om aan de hand van concrete voorbeelden tot inspiratie en keuzes over de structurele versterking van
de buurt te komen.

Aanvullende informatie

Media

Documenten