Artikel

Beleidsprogramma aanpak dakloosheid 2021-2025

Gemeenteraad 7 juli 2021

Het Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid ‘Een nieuwe start’ is de opvolger van het Koers-besluit Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2016-2020 ‘Thuis in de Wijk’. De evaluatie van ‘Thuis in de Wijk’ is opgenomen in bijlage 2. Met ‘Thuis in de Wijk’ is al een beweging van vermaatschappelijking en inclusie in gang gezet. Het huidige, vernieuwde beleidsprogramma zet daar de komende vier jaar vervolgstappen in. ’Een nieuwe start’ schetst de kaders voor ondersteuning van kwetsbare inwoners uit de regio Amsterdam-Amstelland. Hierbij gaat het om inwoners die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden, maar ook om inwoners die vanuit beschermd wonen een vorm van opvang of ondersteuning nodig hebben. Het programma loopt van 2021 tot en met 2025.De ambitie van dit beleidsprogramma is: iedereen die in de regio Amsterdam-Amstelland dakloos wordt of dreigt te worden ontvangt herstelondersteunende begeleiding. Op deze manier kunnen zij makkelijker aan maatschappelijk en economisch herstel werken.

Behandeld in Gemeenteraad 7 juli 2021

Behandelend ambtenaar: Anne Roseboom, afdeling Zorg, a.roseboom@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: Dit is een uitgave van de afdeling Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen van de gemeente AmsterdamEindredactie en redactiegemeente Amsterdam en Mediatic

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: dakloze afbeelding flickr.com

Media

Documenten