Artikel

De oorsprong van de Amsterdamse Kademuren

Herstel van de muren kost geld, en omdat een goed kadenstelsel een algemeen belang dient, wordt voor de kosten vrijwel automatisch naar de stad gekeken. In een ver verleden was elke Amsterdammer zelf verantwoordelijk voor het stukje kade voor zijn huis en daarmee ook voor de beschoeiing ervan. Dit leidde in de veertiende eeuw al tot onhoudbare toestanden. Daarom besloot het stadsbestuur maatregelen te nemen. Toezicht op beschoeiingen en kademuren werd een belangrijk richtsnoer voor de ruimtelijke ordening. Dit proces van zeer lange adem is nooit werkelijk voltooid.

van Tussenbroek, G. (2021).  De oorsprong van de Amsterdamse Kademuren. Amstelodanum, 2021 (1): 

Afbeelding credits

Header afbeelding: van Tussenbroek, G. (2021). De oorsprong van de Amsterdamse Kademuren. Amstelodanum, 2021 (1):

Icon afbeelding: van Tussenbroek, G. (2021). De oorsprong van de Amsterdamse Kademuren. Amstelodanum, 2021 (1):

Media

Documenten