Deelnemer

Gabri van Tussenbroek

Universiteit van Amsterdam

Stedelijke identiteit en monumenten (UvA)

Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam (leerstoel in samenwerking met het Bureau Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam)

Van Tussenbroek houdt zich bezig met de vraag wat we van de historische stad zouden moeten behouden en transformeren, om zo bij te kunnen dragen aan een evenwichtige groei van de stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Sinds 2005 is Van Tussenbroek stedelijk bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam.

Bron: website UvA