Betrokkene

Gabri van Tussenbroek

Universiteit van Amsterdam (uit dienst)

Stedelijke identiteit en monumenten (UvA/MenA 2015-2022 - UvA/RCE 2022-heden)

Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam (leerstoel in samenwerking met Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam)

Van Tussenbroek houdt zich bezig met de vraag wat we van de historische stad zouden moeten behouden en transformeren, om zo bij te kunnen dragen aan een evenwichtige groei van de stad, aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Van 2005 tot 2022 was Van Tussenbroek stedelijk bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. Sindsdien is hij werkzaam als senior specialist bouwhistorie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De leerstoel is in samenwerking met de RCE voortgezet onder de naam Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de Nederlandse bouwhistorie.

Zie ook zijn persoonlijk profiel op de website van de UvA.

 • Openbaar

  Historisch hout in Amsterdamse monumenten II

  Dendrochronologie – houthandel – toepassing (supplement)

  Lees meer over
 • Openbaar

  The great rebuilding of Amsterdam (1521-1578)

  In 1452, approximately three-quarters of Amsterdam was destroyed by fire.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Cornelis Ryckwaert (C.1635-1693), architect in Brandenburg

  Export of Dutch Architecture in the seventeenth century

  Lees meer over
 • Openbaar

  Over de praktijk van het publieke bouwrecht in de Noordelijke Nederlanden tot 1650

  Lees meer over
 • Openbaar

  Building Archaeology and Preservation

  The Tangible Golden Age of Amsterdam (1585-1700)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Geografie van arm en rijk

  Het kohier van de tiende penning van Amsterdam (1562) in GIS

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Oude Kerk van Amsterdam

  In het hart van de Schatkamer van het Amsterdamse Stadsarchief staat de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Provisions concerning form and quality control in the construction industry in the Netherlands (1350-1650)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Timber-framed Town Houses in the Northern Netherlands Before 1600

  Construction and Geographical Distribution

  Lees meer over
 • Openbaar

  Krommers in Amsterdamse kapconstructies

  Dendrochronologie en houthandel (1470-1660)

  Lees meer over
 • Openbaar

  Reconstructie en verzet

  Over materiële authenticiteit

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam's Crystal Palace

  A Forgotten Example of British Engineering

  Lees meer over
 • Openbaar

  De oorsprong van de Amsterdamse Kademuren

  Herstel van de muren kost geld, en omdat een goed kadenstelsel een…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Historisch hout in Amsterdamse monumenten

  Dendrologisch en historisch onderzoek (2012)

  Lees meer over
 • Openbaar

  The great rebuilding of Amsterdam (1521–1578)

  In 1452, approximately three-quarters of Amsterdam was destroyed by fire.

  Lees meer over
 • Openbaar

  De datering van het Houten Huys op het Begijnhof

  Nieuwe gegevens over het 'oudste' huis van Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Boek: In het voorbijgaan. Zeven eeuwen bouwen langs de Noord/ Zuidlijn

  Lees meer over
 • Openbaar

  Oratie: De mythe van de onveranderlijkheid. Veranderende opvattingen over Amsterdamse monumenten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voor de grote uitleg: Stedelijke transformatie en huisbouw in Amsterdam

  Lees meer over