Artikel

Superlijst Groen 2021

Duurzaam voedsel: Welke supermarkten nemen de leiding?

Van de afspraken die supermarkten hebben gemaakt over het stimuleren van duurzaam voedsel is in praktijk nog weinig zichtbaar. Ekoplaza loopt voorop met een grotendeels plantaardig en biologisch assortiment. Albert Heijn loopt voorop in transparantie over zijn assortiment en verkoopcijfers. Of de sector substantieel bijdraagt aan afspraken als het Klimaatakkoord en het Deltaplan Biodiversiteit is niet te zeggen.

Zo'n 70 procent van het voedsel dat Nederlanders dagelijks tot zich nemen, kopen ze in de supermarkt (Rabobank 2019). In de transitie naar een duurzaam voedingspatroon spelen supermarkten daarom een belangrijke rol. Superlijst is een halfjaarlijkse vergelijking van supermarkten, die inzichtelijk maakt wat supermarkten doen om het Nederlandse voedingspatroon duurzamer en gezonder te maken. In deze tweede editie belichten we het thema Groen: in hoeverre stimuleert de supermarkt een voedingspatroon dat bijdraagt aan natuurbehoud en een gezond milieu.

Duurzaamheid staat bij veel supermarkten hoog op de agenda; zo blijkt uit de vele initiatieven en de voorbeelden van verbeteringen waarover ze rapporteren. Om die inspanningen goed te kunnen beoordelen is het echter nodig ze in perspectief te plaatsen; ze te vergeleken met vaste referenties of algemeen geaccepteerde standaarden en afspraken. Op dit moment zijn beleid en rapportage vaak nog te anekdotisch, gericht op deelonderwerpen of te weinig gekwantificeerd.

Ekoplaza en Albert Heijn komen uit dit onderzoek naar voren als voorlopers. Ekoplaza loopt voorop met de praktijk: veel biologische producten in het aanbod, weinig vlees in de reclamefolders. Albert Heijn loopt voorop in transparantie; anders dan andere supermarkten geeft Albert Heijn belangrijke inzichten in herkomst en verkoop van (on)duurzame producten. Alle onderzochte supermarkten zijn echter belangrijke afspraken over verduurzaming nog niet (zichtbaar) nagekomen. De supermarkt vertrouwt voor het verduurzamen van zijn productieketens nog sterk op de 'bewuste consument' die uit zichzelf kiest voor de duurzame (gecertificeerde) optie. Vlees is bijna overal de norm en supermarkten geven weinig openheid over de herkomst van producten. Er zijn nauwelijks adequate maatregelen om ontbossing voor palmolie en soja te voorkomen en ook over het verminderen van (plastic) verpakkingen geven supermarkten weinig openheid. Wel blijkt dat vis in de supermarkt bijna altijd wordt aangeboden met relevante keurmerken.

Stichting Questionmark stelde de onderzoeksmethode op in samenwerking met Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Mighty Earth en onder toeziend oog van een Raad van Wetenschappers. Voorafgaand aan het onderzoek kregen supermarkten de gelegenheid commentaar te geven op deze methode.

Bron: Questionmark (2021), Superlijst Groen 2021: Duurzaam voedsel. Welke supermarkten nemen de leiding?, Amsterdam: Stichting Questionmark. https://www.thequestionmark.org/downloads/superlijst-rapport-groen-2021-v1.0.pdf

Media

Documenten