Artikel

De rol van drugs en seksueel risicogedrag op de risico op een hepatitis C herinfectie onder mannen die seks hebben met mannen

Met onze studie beogen we te bepalen welke rol de samenhang tussen drugs en seksueel gedrag spelen bij het risico op een hepatitis C virus (HCV) herinfectie onder mannen die seks hebben met mannen met een doorgemaakte HCV infectie.

Met innovatieve statistische methoden willen we het volgende bestuderen bij hiv-positieve (HIV+) MSM en hiv-negatieve MSM op pre-exposure prophylaxys (PrEP) met een doorgemaakte HCV infectie:
- Hoe veel onderscheidende drugs en seks profielen er zijn en hoe vaak ze voorkomen;
- Of deze gedragsprofielen veranderen over de tijd;
- De associatie tussen specifieke drugs en seks gedragsprofielen en HCV herinfectie


Uiteindelijk beogen we HCV in Nederland te elimineren in lijn met de Wereldgezondheidsorganisatie wereld doelen. In tegenstelling tot andere Westerse landen, spelen druggebruikers nauwelijks een rol in HCV transmissie in Nederland. Wel blijven HIV+ MSM of HIV- MSM die een aanmerking komen voor PrEP een belangrijke transmissie groep; De HCV incidentie is wel afgenomen in recente jaren, mede door het beschikbaars komen van effectieve HCV therapie en het testen van gebruikers van PrEP op HCV, maar vooral de incidentie van HCV herinfecties blijft hoog onder HIV+ MSM (11 per 100 persoonsjaren in 2019 (5))

Ons onderzoek zal een bijdrage leveren aan het beter begrijpen van de belangrijkste risico factoren voor een HCV herinfectie onder MSM gezien de complexiteit om drugsgebruik en seksueel gedrag samen te analyseren. Dit is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van preventie programma’s en communicatie voor de doelgroep. Amsterdam heeft een hepatitis actieplan om het aantal nieuwe HBV en HCV infecties verder te reduceren (https://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/projecten/actieplan-hepatitis/ ). Dit voorstel sluit daar naadloos bij aan, in het bijzonder bij de actie kaart die met alle partners in de stad is opgesteld voor MSM.

seks en drugs profielen.jpg
Looptijd: 1-10-2021 - 31-12-2023

Alle rechten voorbehouden