Artikel

Hepatitis B, hepatitis C en hiv screening bij bezoekers van het reizigers- advies en vaccinatiebureau en de soa polikliniek afkomstig uit risicolanden, een RIVM pilot voor migranten.

Het doel van onze onderzoekspilot is het opsporen van actieve HBV, HCV en hiv infecties onder de bezoekers van het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau (RAV) en de Soa-polikliniek (Soa-poli) van de GGD Amsterdam, die geboren zijn in één van de risicolanden voor HBV, HCV en/of hiv.

Alle volwassen bezoekers van 18 jaar of ouder van het RAV en de Soa-poli, die geboren zijn in midden (voor HBV) of hoog (voor HBV en HCV) endemische risicolanden, komen in aanmerking voor het testen van HBV, HCV en hiv. Een midden endemisch land voldoet aan een HBV prevalentie van 2-7%. Een hoog endemische land voldoet aan een HBV prevalentie hoger dan 8% of een HCV prevalentie hoger dan 2%, conform de LCI richtlijn (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/). We zullen dus in de eerste plaats bezoekers includeren uit landen die voldoen aan een HBV en/of HCV prevalentie van 2% of hoger op basis van HbsAg en/of HCV-RNA (conform prevalentiecijfers Koopsen et al., Epidemiol. Infect., 2019). Hoewel screening van mensen uit endemische landen reeds kosteneffectief is gebleken bij een HbsAg prevalentie van 0.4% en een HCV-RNA prevalentie van 0.2% (Suijkerbuijk et al., PLOS ONE, 2018), hanteren wij de prevalentie van ≥2% omdat we een hogere diagnose opbrengst beogen. Dit is tevens conform het huidige advies van de Gezondheidsraad voor gecombineerde screening (Gezondheidsraad, Dossier screening van risicogroepen op hepatitis B en C, 2016).

Looptijd: 1-2-2020 - 1-2-2021