Artikel

Aan de slag met AI-toepassingen om gezondheid en zorg te verbeteren

Dit manifest is geschreven door de werkgroep Gezondheid en Zorg van de Nederlandse AI Coalitie. De missie, de strategische agenda, de aanpak en hoe we met verschillende teams aan de slag gaan wordt hierin beschreven.

De Nederlandse AI Coalitie werkgroep Gezondheid en Zorg is een brede samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen, zorgverleners burgers en overheden die zich inzet om met kunstmatige intelligentie (AI) bij te dragen aan een gezond en welvarend Nederland. Nederland beschikt over hoogwaardige kennis, een uitstekende gezondheidszorg, veel goed opgeleide burgers en een cultuur waarin samenwerking en overleg centraal staan. Het wordt hoog tijd dat onze AI de plek inneemt die daarbij past, om te zorgen dat we ook in de toekomst vitale burgers hebben die zo nodig de zorg krijgen die bij hen past en om daar bovendien economisch de vruchten van te plukken. De nadruk ligt daarbij op actie en impact. We leren door dingen samen te doen en gaan uit van de waarde die AI onze samenleving brengt.

Een goede gezondheid en goede zorg lijken misschien vanzelfsprekend, maar zijn het zeker niet. Door de veroudering van de bevolking en de toename van de ziektelast ontstaan bij ongewijzigd beleid ernstige knelpunten: een tekort aan zorgprofessionals en onaanvaardbare stijgende kosten.

Bron: Werkgroep Gezondheid en Zorg. 2020. Aan de slag met AI-toepassingen om gezondheid en zorg te verbeteren. NL AIC

Media

Documenten