Artikel

Communicatie-onderzoek Jongeren

5 tips voor jongerencommunicatie

Hoe bereiken we onze Amsterdamse jongeren? Via sociale media? Met ludieke acties? In hun eigen (straat)taal? Om erachter te komen wat jongeren zélf willen in het contact met de gemeente zijn 2 communicatie-onderzoeken uitgevoerd.

Het eerste onderzoek ging over sportstimulatie, het tweede over de bekendheid van de gemeentelijke Jongerenpunten. Onderzoek & Monitoring haalde er 5 tips voor communicatieprofessionals uit:

Tip 1: Ga naar school
School is dé plek waar jongeren open staan voor boodschappen van de gemeente, in hun vrije tijd is de weerstand groter. Laat ervaringsdeskundigen langs de klassen gaan en verspreid flyers en posters in de scholen. Benut daarnaast wel andere plekken waar jongeren veel komen, zoals hangplekken, jongerencentra, studentenhuizen en festivals.

Tip 2: Wees aanwezig op sociale media, maar participeer niet
Als jongeren iets willen weten over de gemeente zoeken ze zelf informatie op internet, liefst op een overzichtelijke website met korte teksten en aantrekkelijk beeld. Hoewel jongeren veel op sociale media zitten, willen ze daar geen interactie met de gemeente. Aanwezigheid op sociale media helpt wel om jongeren naar een webpagina te leiden of om een evenement te promoten.

Tip 3: Zoek het in kleine kring
De mening van vrienden en familie is belangrijk voor jongeren. Ze laten zich niet zo snel beïnvloeden door een overheidsorganisatie, maar wel door hun sociale omgeving. Mond-tot-mondcommunicatie in de eigen familie- en vriendenkring, maar ook via rolmodellen vanuit de school of straatcoaches, is effectief.

Tip 4: Laat jongeren zelf aan het woord
Jongeren staan vooral open voor herkenbare verhalen van jongeren met vergelijkbare passies of problemen, hun eigen ambassadeurs. Verhalen, of tips over hoe deze jongeren met hun problemen om zijn gegaan, inspireren andere jongeren en brengen de ‘what’s in it for me’ overtuigend over. Zoek daarom naar persoonlijke verhalen om de boodschap van de gemeente in te verpakken.

Tip 5: Vind de juiste toon
Jongeren hebben moeite met autoriteit en willen niet betutteld worden. Communiceer daarom open, eerlijk, gelijkwaardig en respectvol. Gebruik geen moeilijke woorden en houd de boodschap luchtig en informeel, een beetje speels maar zonder kinderlijk over te komen. En: géén straattaal, dat wordt namelijk niet gewaardeerd.

 

Over de onderzoeken
De tips voor het communiceren met Amsterdamse jongeren komen uit 2 verschillende communicatie-onderzoeken onder jongeren, uitgevoerd in 2020/2021:

1. Communicatie-onderzoek sportstimulering jongeren

Onderzoeksvraag
De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Hoe kan de gemeente Amsterdam jongeren tussen de 16 en 20 jaar in de stadsdelen Noord en Zuidoost met een lage sociaaleconomische status bereiken en hen aansporen tot het gebruiken van de sportfaciliteiten via een nieuw communicatieconcept?

Opzet van het onderzoek
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een kwalitatief onderzoek gedaan onder jongeren bij jongerenorganisaties zoals DOCK of 3x3. In totaal zijn 15** diepte-interviews gehouden, 6 in de onderzoeksfase en 7 tijdens de co-creatie, waarin communicatieconcepten werden getest aan de hand van panelinterviews.

** Bij de inzet van diepte-interviews komt er na 8 interviews meestal weinig nieuwe informatie meer naar boven (verzadigingseffect).

Opdrachtgever en onderzoeker
Het onderzoek is uitgevoerd door een student aan de Hogeschool van Amsterdam.
De opdrachtgever is de communicatieadviseur Sport en Bos, gemeente Amsterdam.

Reacties
De communicatieadviseur: “Een aantal groepen in Amsterdam, zoals jongeren, wordt niet altijd bereikt door de gemeente. Terwijl we zien dat zij regelmatig achterblijven in sportdeelname. Met de uitkomsten van het onderzoek hopen we beter in staat te zijn jongeren te bereiken en enthousiast te maken voor sport- en beweegactiviteiten. En om ze beter te kunnen ondersteunen en de weg te wijzen.”

2. Communicatie-onderzoek bekendheid Jongerenpunten

Onderzoeksvraag
De centrale vraag van het onderzoek luidt: Hoe kan het Jongerenpunt meer jongeren bereiken die wel baat kunnen hebben bij het aanbod, maar niet automatisch terecht komen bij het Jongerenpunt?

Opzet van het onderzoek
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, deed OIS kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De kwantitatieve analyse laat zien welke jongeren op dit moment bereikt worden door de Jongerenpunten. Het kwalitatieve deel bestond uit 6 groepsgesprekken, waaraan in totaal 19 jongeren uit 4 stadsdelen deelnamen.

Opdrachtgever en onderzoeker
Het onderzoek is uitgevoerd door Onderzoek Informatie en Statistiek Gemeente Amsterdam. De opdrachtgever is de communicatieadviseur Jongerenpunt. Naast het OIS-onderzoek heeft het Jongerenpunt informatie verzameld via een eigen denktank en hebben trainees van de gemeente Amsterdam 6 concepten ontwikkeld en getest onder jongeren.

Reacties
De communicatieadviseur: “Zowel vanuit communicatie als vanuit jongerenadviseurs zijn er veel ideeën hoe we dit moeten gaan doen. Maar om echt een volledig beeld te krijgen moeten we hier uiteraard de doelgroep zelf bij betrekken. Daarom is er in 2020-2021 een onderzoek door OIS uitgevoerd. (…) Het onderzoek heeft geleid tot belangrijke inzichten waarop ons communicatieplan is gebaseerd”.


Meer weten?
Er kwamen nog meer interessante feiten en aanbevelingen uit beide onderzoeken. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met Lisette Tilma, adviseur onderzoek en monitoring bij het Communicatiebureau: l.tilma@amsterdam.nl 06 102 50 176