Artikel

Klimaatrapportage 2021 - Routekaart

Commissie Financien en Economische Zaken 1 juli 2021

Met de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal hebben we in 2020 vastgesteld wat onze ambitie is voor de Amsterdamse energietransitie met zowel een langetermijnvisie als acties voor de korte termijn. Alleen kunnen we het verschil niet maken. We hebben allemaal een stuk van de verantwoordelijkheid en zijn sterk afhankelijk van elkaar om de CO2-reductiedoelen te halen. Samen zijn we al jaren bezig met energie besparen en duurzame energie opwekken. Maar er is meer nodig en het moet sneller. Versnellen doen we samen met bewoners, bedrijven en organisaties in Amsterdam, maar ook met de regio, de provincie, het Rijk en Europa. Met deze jaarlijkse Klimaatrapportage laten we, een jaar na de vaststelling van de Routekaart, zien waar we staan.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken 1 juli 2021 en 20 mei 2021

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid: Marijke Godschalk, m.godschalk@amsterdam.nl
Caroline van der Kooi, 06 12872275, c.van.der.kooi@amsterdam.nl Jeroen Grooten,
j.grooten@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bronnen:

Ruimte en Duurzaamheid, OIS, CE Delft

Aanvullende informatie

Media

Documenten