Artikel

Lutkemeerpolder - Circulaire identiteit en kwaliteit

Gemeenteraad 10 maart 2021

Uitwerking van meerdere eindbeeldvarianten voor een groene, diverse en multifunctionele Lutkemeerpolder die uitgaan van zowel een bedrijventerrein als behoud van zoveel mogelijk van de functies en maatschappelijke meerwaarde van de Boterbloem. Het gebied op een zodanige manier in te richten dan wel te belasten dat de kwaliteit van de vruchtbare grond niet verloren gaat. Tevens is het dringend verzoek dat het gebied zoveel mogelijk behouden blijft voor gebruik in de toekomst en dat het gebied op een zodanige manier wordt ingericht ter bevordering van de biodiversiteit en migratieroutes.

Behandeld in Gemeenteraad 10 maart 2021

Behandelend ambtenaar: Heiko Vader, G&O,  h.vader@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Bron: www.must.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten