Collectie

Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is een gewijzigde versie van het bestuurlijk stelsel van kracht. In deze collectie vind je het rapport 'Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam'. In deze evaluatie gaat de aandacht in het bijzonder uit naar het functioneren van het binnengemeentelijk bestuur, in het licht van de verbeterpunten die met de invoering van dit nieuwe bestuurlijk stelsel zijn beoogd.

Naast het rapport vind je in deze collectie ook het aanvullende essay 'Inspiratiebronnen en kwaliteitseisen voor toekomstbestendig stadsbestuur'.

Meer informatie

De evaluatie is 27 januari 2021 behandeld in Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering. Ook heeft de commissie kennisgenomen van het essay 'Inspiratiebronnen en kwaliteitseisen voor toekomstbestendig stadsbestuur': amsterdam.raadsinformatie.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Kleuren uit: Evaluatie Bestuurlijk stelsel

Icon afbeelding: Evaluatie Bestuurlijk Stelsel Amsterdam