Artikel

Evaluatie Bestuurlijk Stelsel

Gemeenteraad 10 maart 2021

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 werd in Amsterdam een nieuwe versie van het bestuurlijk stelsel van kracht. Een van de veranderingen was dat Amsterdammers stadsdeelcommissies kozen in plaats van bestuurscommissies. Ook de positie van de dagelijks bestuurders veranderde. Niet langer werden zij vanuit de bestuurscommissies benoemd (zoals deze toen nog heetten), maar door het college van B&W. Bij de besluitvorming over de hoofdlijnen van het nieuwe bestuurlijk stelsel in februari 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college werd verzocht het nieuw in te voeren bestuurlijk stelsel in 2020 te evalueren. Met deze evaluatie wordt daar invulling aan gegeven.

In de Bestuurlijke rapportage wordt samenvattend ingegaan op de aanpak, de bevindingen van de respondenten uit het onderzoeksrapport en worden door het bureau conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor verbeteringen voor de korte termijn (het huidig stelsel) en worden als denkrichtingen vijf scenario’s geschetst voor het bestuurlijk stelsel vanaf 2022. In het kader van een doorontwikkeling geeft het onderzoekbureau een aantal relativerende opmerkingen mee.

Behandeld in Gemeenteraad 10 maart 2021 en Commissie Kunst Diversiteit en Democratisering 27 januari 2021

Behandelnd ambtenaar: I. de Freitas, ida.de.freitas@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Voor mee rinformatie Gemeenteraad klik hier

 

Bron: Tilburg University-Necker van Naem

Dr. S. (Sabine) van Zuydam

Drs. W. (Wouter) de Jong

L.M. (Robert) Klaassen MSc

B.L.K. (Bas) Verkooijen MSc

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Kleuren uit: Evaluatie Bestuurlijk stelsel

Media

Documenten