Artikel

Taalvaardigheid in Amsterdam

In deze studie wordt gekeken naar de taalvaardigheid/ laaggeletterdheid in Amsterdam en de geografische spreiding ervan. Ook wordt er ingezoomd op specifieke doelgroepen laaggeletterden, waaronder Amsterdammers die minimaal 8 jaar onderwijs hebben genoten in Nederland, en tóch laaggeletterd zijn.

Auteurs: Laure Michon, Francien Meester, Sara Rubingh, Sjors Verhaar, Idske de Jong.

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten