Artikel

Optimizing HIV pre-exposure prophylaxis roll-out among men having sex with men: insight from a series of studies in the Netherlands

PrEP is een van de belangrijkste preventiestrategieën om het collectieve doel van nul nieuwe hiv-infecties te bereiken. In het onlangs gelanceerde nationale programma wordt PrEP beschikbaar gesteld aan maximaal 6500 mannen die seks hebben met mannen en transgender personen die aan de criteria voor PrEP verstrekking voldoen. De verwachting is echter dat de PrEP behoefte de maximale capaciteit van het programma zal overstijgen, dus is een optimale uitrol van groot belang.

Inzicht in de optimale uitrol van PrEP wat betreft beschikbaarheid, toegang en de mate waarin de criteria voor verstrekking dekkend genoeg zijn voor personen die risico lopen op hiv blijft uit. In dit project wordt daarom onderzocht (1) wie wel aan de huidige PrEP criteria voldoen maar geen PrEP gebruiken, en of deze groep verschilt van degenen die PrEP gebruiken, (2) wat de best passende PrEP criteria zijn, en (3) wat barrières voor gebruik zijn en hoe deze opgeheven kunnen worden. De resultaten zullen ter optimalisatie van de uitrol van PrEP beleidsmatige sturing bieden aan het nationaal PrEP programma wanneer deze geëvalueerd wordt.

Looptijd: 1-9-2020 - 31-12-2024 

Bronvermelding: iStock.com/niphon

Alle rechten voorbehouden