Artikel

UITGELICHT: Impact en keuzes Covid-19

Noodzakelijke keuzes voor een beter Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam is hard geraakt door de gevolgen van Covid-19. The Boston Consulting Group heeft, pro bono, in opdracht van een team hoogleraren van de UvA en de VU (Barbara Baarsma, Henri de Groot, Marc Salomon, Willemijn van Dolen en Mirjam van Praag) een verkenning opgesteld over de middellangetermijneffecten van Covid-19 op de MRA: “De impact van COVID-19: noodzakelijke keuzes voor een beter Amsterdam”. Deze verkenning hebben zij gezamenlijk aan de stad Amsterdam aangeboden.

In deze verkenning zijn aan de hand van scenario’s en kansen en knelpunten die er liggen voor de MRA, drie vergezichten voor de gemeente Amsterdam richting 2030 opgesteld. Voor ieder vergezicht is een handelingsperspectief voor de gemeente Amsterdam geformuleerd.

• Een op feiten gebaseerde analyse van de middellangetermijneffecten (2022-2025) op vijf doelen van de stad: Verdienvermogen, Veiligheid & Leefbaarheid, Kansengelijkheid, Duurzaamheid en Individueel Welbevinden. Hierbij is gekeken naar negen functies van de stad: Werken, Wonen, Reizen, Innoveren/concurreren, Samenleven, Ontspannen, Winkelen, Leren en Zorgen. Voor deze middellange termijn impact zijn twee uiterste scenario’s geformuleerd, een weg naar boven en een blijvende verstoring.

• Drie vergezichten voor de gemeente Amsterdam voor 2030, die inspelen op de kansen en knelpunten als gevolg van de COVID crisis, en de sterktes van de MRA. Deze zijn: de Slimme Metropool, de Ontmoetingsmetropool en de Regionale Metropool.

• Een handelingsperspectief op middellange termijn dat bestaat uit mogelijke interventies om de kansen en bedreigingen van de COVID crisis te adresseren, per vergezicht. Hierbij is ook de impact op gemeentebegroting geanalyseerd.

Je treft bijgevoegd een samenvatting en een volledige versie van het rapport.

Wil je meer weten? Contacteer dan Vera Berkers: v.berkers@amsterdam.nl.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Corona ORP

Media

Documenten