Artikel

Economisch herstel- en investeringsplan Amsterdam 2021-2024

Gemeenteraad 10 maart 2021

De impact van de COVID pandemie op de Amsterdamse economie is buiten-gewoon groot. Op dit moment is het alle hens aan dek om de economische schok op te vangen. Tegelijkertijd zullen we nu ook moeten werken aan vernieuwing en versterking van het economisch herstel op de lange termijn. De mogelijkheden voor de gemeente om de gevolgen van de huidige crisis op de Amsterdamse economie te beïnvloeden zijn bescheiden. De belangrijkste aan-knopingspunten voor herstel liggen in het versnellen en (in de tijd) naar voren halen van investeringen die ten doel hebben de economische structuur in brede zin te versterken. Daar zetten we met dit plan op in. Waar mogelijk doen we dat samen met het Rijk en private partijen; door inzet en investeringskracht te bunde-len, wordt het immers mogelijk het duurzaam verdienvermogen van de Amsterdamse economie verder te versterken.

Behandeld in Gemeenteraad 10 maart 2021 en Commissie Financien en Economische Zaken 10 december  2020

Behandelend ambtenaar: Judith van Laarhoven, Judith.van.laarhoven@amsterdam.n

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie Gemeenteraad klik hier

 

Het doel van het herstel- en investeringsplan is het versterken van de economische veerkracht van de stad, het aanjagen van vernieuwing in duurzame groeisectoren en het vergroten van waardevolle werkgelegenheid.’ Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het duurzaam economisch herstel.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: winkelend_publiek_2_660x220(17).jpg

Media

Documenten