Artikel

Handboek Groen oktober 2020

Commissie Wonen en Bouwen 9 december 2020

Het Handboek Groen bevat technische standaarden voor het ontwerp en de aanleg van groen in de openbare ruimte. Deze zijn in nauwe samenwerking met beheerders ontwikkeld en zorgen voor een hoge uitvoeringskwaliteit. De standaard is gebaseerd op Amsterdamse ‘best practice’. We weten welke bomen en beplantingen het bijvoorbeeld goed doen in straten, parken of bermen. Welke fysieke eigenschappen van de beplanting van belang zijn, hoe ze het beste kunnen worden aangeplant en welke inrichtingseisen (o.a. verkeer, veiligheid, kabels en leidingen) er vanuit de openbare ruimte worden gesteld. Dit alles is uitgewerkt tot een Amsterdamse standaard in het Handboek Groen.

Behandeld in Commissie Wonen en Bouwen 9 december 2020

Behandelend ambtenaar:  A.J.L. Oudshoorn, a.oudshoorn@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten